Kalorifakta

Det mesta av den mat och dryck vi stoppar i vår mun innehåller energi, vilket innebär att det även innhåller vissa kalorier. För många som vill gå ner i vikt kan kalorier ses som något negativt då viktnedgång är en kamp i att inte få i sig för många kalorier. Men faktum är att kalorier behövs. Kroppen behöver kalorierna och den energi de ger för att alla organ i kroppen ska kunna fungera.
Kalorier och energi är alltså precis samma sak. Kalorier är bara ett energimått man använder sig av för att få en enhet för att i slutändan kunna använda sig av det när man räknar ut hur mycket energi man behöver och hur mycket energi ett visst livsmedel innehåller.

Energin som vi stoppar i oss finns lagrad i det vi stoppar i oss, det vill säga i proteiner, kolhydrater och i fett. FÖr att kroppen ska få i sig den energi den behöver måste vi faktiskt få i oss både fett, proteiner och kolhydrater. I längden går det inte att utesluta något av det. Idag finns det visserligen många olika dieter som förespråkar olika saker. Vissa dieter går ut på att man ska undvika olika livsmedel. Men det finns även de som hävdar att kroppen behöver allt, däremot gäller det att hitta en balans mellan energin. Det gäller alltså att hitta en balans mellan hur många kalorier kroppen får i sig under dagen och hur mycket energi kroppen gör av med.

De flesta livsmedel ger en viss mängd energi alltså innehåller de också ett antal kalorier. I innehållsförteckningen på förpackningen man köper i affären anges det hur många kaloirer per hundra gram som livsmedlet innehåller. I de flesta fall står det Kcal vilket exakt samma sak som kalorier.
Energin som ett livsmedel avger kan även anges i något som kallas Kilojoule, kJ.
1 kilojoule är det samma som 0,24 kcal/kalorier.
1 kcal/kalori är det samma som 4,2 kilojoule.