BMI – Body Mass Index

BMI är en förkortning av Body Mass Index. BMI är ett mått som används för att beskriva relationen mellan en människans vikt i förhållande till längd. För att räkna ut sitt BMI använder man sig av följande ekvation;
BMI= kroppsvikt i kg/(kroppslängd i meter x kroppslängd i meter).

En siffra från en ekvation säger inte så mycket om man inte har någon fakta till den. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det olika gränsvärden som anger om personen är överviktig eller inte.
Ett värde som hamnar under 18,6 för kvinnorr och 20 för män anses vara gränsen för undervikt.
Ett värde på 18,6-23,8 för kvinnor och 20,0-25,0 för män anses som normalvikt.
Hamnar man däremot som kvinna mellan 23,8-28,6 och mellan 25-30 som man anses man vara överviktig.
Ett värde över 28,6 för kvinnor och över 30 för män anger en kraftig övervikt.

Viktigt att tänka på är att BMI är ett relativt mått och bör alltså användas som en vägledning och inte som ett absolut mått.
Ett BMI-värde kan bli missvisande om man tex är väldigt lång, väldigt muskulös eller om man är barn eller ungdom.