Kalori

Kalorier och mer kalorier

I näringssammanhang är energimängd detsamma som den mängd mat, dryck och annat som vi stoppar i oss under en dag.
Den energi vi får i oss fungerar bränsle för kroppen så att den kan fungera så optimalt som möjligt. Hur mycket energi maten innehåller beror på hur många kalorier som finns i de olika livsmedel som vi stoppar i oss. Mer om kalorier lite längre ner.
Eftersom kroppen förbrukar den mängd energi den får i sig måste vi tala om en viss energiförbrukning också. Det bör finnas en balans mellan energiintag och energiförbrukning för att man ska kunna hålla vikten. Äter man mer än vad kroppen förbrukar går man vanligtvis upp i vikt. Äter man däremot mindre än vad kroppen förbrukar går man vanligtvis ner i vikt.

Energiförbrukningen är väldigt individuell och utgörs av olika faktorer. Faktorerna är bland annat vilket kön personen har, hur gammal personen är, hur lång personen är, hur mycket personen väger samt hur mycket personen aktiverar sig.
oavsett om vi rör oss under dagen eller inte kräver kroppen ändå en viss energimängd för att alla funktioner ska fungerar. Det kallar vi den Basala energiförbrukning – BMR -. BMR är den mängd energi som krävs för att alla celler och organ i kroppen ska fungera felfritt. Det är den minsta mängd energi som krävs för att vi helt enkelt ska kunna överleva.

För att räkna ut sitt BMR kan man använda ekvationen nedan. Resultatet anges i kilojoule, där 1 kJ är 0,24 kcal.

Kvinnor: BMR= 2,74+0,774H+0,040BM-0,020A
Män: BMR= 2,093H+0,058BM-0,028A

H= längd i meter
BM= vikt i kilogram
A= ålder i år

Så fort kroppen aktiveras på ett ellet annat sätt krävs det mer energi. Även att kroppen bara ska producera värme kräver en hel del extra energiförbrukning. När vi tränar eller är fysiskt aktiva på andra sätt ökar kroppens värmeproduktion. I genomsnitt utgör värmeproduktionen cirka 10% av dagens energiintag vilket motsvarar cirka 200-400 kcal per dag. Den fysiska aktiviteten påverkar som sagt också kroppens energiförbrukning. Energiförbrukningen ökar allt eftersom intensiteten i den fysiska aktiviteten ökar.

Det går att räkna ut sitt dagliga energibehov men det är svårt att få det exakt. Det finns 3 olika sätt att använda sig av för att uppskatta sitt dagliga energibehov.
Det första sättet är en snabb överslagsberäkning:
En vuxen normalviktig och normalaktiv man förbrukar 2200kcal/dygn. För varje timmes träning lägger man till 300-800 kcal beroende på hur hårt man tränar.

Ett andra sätt är att uppskatta hur mycket man äter- hur stort energiintag man har- idag och sedan analysera huruvuda man går upp eller ner i vikt, eller om vikten inte förändras. Om vikten inte förändras är kroppen i energibalans.
Det tredje och mest norggranna sättet är att använda sig av olika ekvationer och dess uträkningar.

När man pratar om människans energibehov pratar man även om kilokalorier – kcal -. I folkmun kallas det även bara för kalorier.